Vattenfall

Vi levererar tekniken hållbart och på det korrekta sättet, som det är tänkt att göras, för att verkligen göra förändring.

Skicka oss en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig inom kort.
Skuggade från solen
Arbetar på café

Infrastruktur på 
kundens villkor
.

FIBEROPTISK PLANERING OCH PROJEKTLEDNING

Vi utför i processen nätdesign, fältprojektering,
budgetering, materialspecifikation och                          utvärdering.

FTTX BYGGNATION

Vi utför totalentreprenader i privata samt publika            fibernät.

         

SERVICE VERKSAMHET

Tillhandahållande av besiktning,

nätverksrevisioner, inspektioner, reparationer,            acceptanstest och dokumentation.

FIBERNÄT/ENTREPRENAD

Vi hanterar allt från planering, markberedning,                tillstånd, gräv och schakt arbeten, kabelförläggning,      installationer, acceptanstester,                                dokumentation samt service & underhåll.