ENTREPRENAD

ALLA BITAR PÅ PLATS

 • Entreprenader

  Vi utför totalentreprenader inom fasta och mobila nät (Civil Work), el och kraftlösningar samt anläggningsarbeten.

 • Fibernät

  Vi hanterar allt från planering, markberedning, tillstånd, gräv & schakt arbeten, kabelförläggning, installationer, acceptanstester samt dokumentation och ekonomisk uppföljning. Vi utför även service och underhåll.

 • Mobila nät

  Vi utför totalentreprenad av mobila system inkluderat master och torn.

 • El och kraftlösningar

  Vi tar fram specifika kraft- och backup system till industri och telekom segmentet.


KONTAKTPERSON

Fredrik Eriksson
+46 (0)76-5399 415
fredrik.eriksson@hankbrady.com