INTERNET OF THINGS

SÄKRAR VÄRLDEN – BIT FÖR BIT

  • Service Portfölj

    Vi erbjuder strategi, arkitektur, implementering och integrationstjänster som täcker de stora IoT-domänerna och leveransmodellerna för att hjälpa dig planera och bygga innovativa lösningar och optimera din IT-miljö.

  • Ekosystem

    Tillhandahåller professionella tjänster och lösningar för M2M Internet, ”Internet Of Things”, Internetapplikationer, Intelligent sensorteknologi, Sensor distribution, Smarta sensorer, Smarta enheter, Maskin-till-maskin-interaktion, Fysiska fjärr miljöer.

  • smarta städer plattformar

    Samla information från olika källor som sensorer, stadsrådets system eller medborgares smarta telefoner som fungerar som sensorer. Detta möjliggör bättre beslutsfattande till alla aktörer från realtidsinformation, vilket förbättrar miljö och ekonomisk effektivitet som bidrar till utvecklingen av mer hållbara städer.


KONTAKTPERSON

Carl Åhslund
carl.ahslund@hankbrady.com