KONSULTVERKSAMHET

BRA PERSONER, BRA JOBB, BRA BELÖNING

  • Ett samhälle i ständig förändring och utveckling

   Vi erbjuder professionella konsulter och kompletta projektteam inom olika segment till konkurrenskraftiga priser.

   I ett samhälle där kommunikation, infrastruktur och teknologi är i ständig utveckling och förändring skapas stora behov av kunskap och resurser. Vår personal har kompetens och kunnande att möta utmaningarna inom dessa områden. Oavsett om ni söker resurser till enskilda projekt eller kontinuerlig löpande verksamhet erbjuder vi personal och medarbetare inom följande segment:

   Mobila nät
   Optisk fiber
   Site Acqusition
   Entreprenad
   Kraftsystem
   Projektledning
   Internet of Things

  • kompetens hubbar

   Våra resurser väljs väl utifrån ödmjukhet, motivation, teknisk kunskap och erfarenhet. Resurshubbarna är främst belägna i Skandinavien, Östeuropa och Sydostasien.


KONTAKTPERSON

Kristian Vestin
+46 (0)73-474 74 39
kristian.vestin@hankbrady.com