KRAFTSYSTEM

KRAFTSYSTEM

HB Power Solutions AB är ett specialistföretag inom Kraftförsörjningsområdet DC och AC.

Vi har kompetens och utrustning för alla spänningsområden och användningsområden, som t.ex. kraftproduktion, järnväg, infrastruktur, industri, flyg, offshore samt försvar och kommunala anläggningar.

Vi arbetar efter devisen att alltid leverera en produkt/ anläggning med optimal driftsäkerhet och senaste tekniska lösning, anpassad efter kundens behov.

Vi utför konstruktion och leveranser av allt ifrån små strömförsörjningssystem till tekniskt mycket avancerade och IT-baserade tekniska avancerade säkerhetslösningar.

Vi har ett nära samarbete med strategiska partners för att hela tiden kunna utveckla mer effektiva och driftsäkra anläggningar med hänsyn tagen till miljöaspekten, för att få en optimerad lösning till förmån för kunden/slutanvändaren och med minsta möjliga miljöpåverkan.

För att kunna bibehålla den framskjutna positionen inom kraftförsörjningsområdet som vi har idag, arbetar vi med:

–  En innovativ och flexibel utveckling och designavdelning.

–  En kundorienterad och kunnig organisation, som lever upp till kundernas krav och som alltid är öppen för nya tekniska och innovativa lösningar.

–  Ett levande kvalitetssäkringssystem under ständig förbättring och uppdatering, med fokus på låg energiåtgång och miljöpåverkan. 

HB Power Solutions kunnande är lika med våra kunders säkerhet.

_______________________________________________________________________________________________
KONTAKT:

Jörgen Walfridsson
+46 (0)70-210 54 10
reine.johansson@hankbrady.com

Richard Stenros
+46 (0)70-860 36 40
richard.stenros@hankbrady.com