SITE ACQUISITION

NI PLANERAR, VI FÖRHANDLAR (PLATSANSKAFFNING)

  • AVTALSFÖRHANDLINGAR och PLATSANSKAFFNING

    Förhandlingar, beslut och relation påverkar resultatet och kvaliteten på den färdiga tekniska lösningen i alla infrastrukturprojekt. Med stor teknisk kunskap, erfarenhet och förståelse utför vi alltid förhandlingar på ett diplomatiskt tillvägagångsätt med ambitionen att sätta kundens intressen i fokus. Vi håller tillsammans ihop funktionerna och tar hänsyn till parternas förutsättningar och behov i etableringar av nya tekniska lösningar- men också existerande system som kräver förändring eller uppgradering, idag och på längre sikt.

  • Bygglov och ansökningar till myndigheter

    Vi har även lång erfarenhet och kunskap om myndighetskrav, lagar och regler som krävs för effektiv och hållbar platsanskaffning samt teknisk etablering. Utifrån behov och krav för var enskild teknisk lösning eller utförande upprättar vi och levererar ansökningar och underlag till Kommuner och Statliga myndigheter. Under beslutsprocesstiden jobbar vi alltid för en tät och nära dialog med ärendeansvariga för att nå en tidseffektiv och positiv beslutsordning.


KONTAKTPERSON

Kristian Vestin
+46 (0)73-474 74 39
kristian.vestin@hankbrady.com